casino malaysia
casino malaysia
Маркази синошиносӣ

wrapper

Мавзӯи таҳқиқотӣ: «Тарҷума, таҳқиқ ва нашри осори Абуалӣ ибни Сино».
Рақами қайди давлатӣ – 0108ТД720
 
Захираҳои илмӣ–13 корманди илмӣ, 2 профессорон, докторони илм, 6 номзадҳои илм, 4 ходими илмии соҳибтаҷриба ва ғ.
Тарбияи кадрҳо: дар панҷсолаи гузашта 1 доктор ва 3 номзади илмҳо.2 рисолаи илмӣ тайёр ва дар арарафаи ҳимоя.
Шумораи китобу мақолаҳо: 23 китоб (осори Ибни Сино, китобҳои «Таърихи фалсафаи тоҷик», Энсиклопедияи миллии тоҷик ва ғ.), зиёда аз 50 маколаи илмӣваоммавӣ.
 
Маълумоти мухтасар: «Маркази синошиносӣ» соли 2006 бо супориши Президенти кишвар баъди истиқлолият ва бузургдошти 1025 солагии Шайхурраис Абуалӣ Ибни Сино (с.2005) чун арзи эҳтироми ин шахсияти барҷастаи фарҳанги тоҷику форс ва зарурияти омӯзиши бештари осори илмӣ, ташвиқи афкори илмиву фалсафӣ ва ниҳоят, инкишофи фарҳанги сиёсии дунявӣ, давлати ҳуқуқбунёд ва ташвиқи тафаккури мустақил ташкил шуд. Тасмим гирифта шуд, ки осори комили мутафаккирро 16 ҷилдӣ (дар маҷмӯъ 32 чилд) ба забонҳои тоҷикӣ ва рӯсӣ манзур шаванд ва осори дигар мутафаккирон низ ҳамин тавр омӯхта ва пешниҳод шавад.
 
Вазифаҳо ва ҳадафҳо: 
 • Омӯзиши ҳаматарафаи осори мутафаккир дар заминаи тарҷумаи нусхаҳои комил аз забони арабӣ ба забонҳои тоҷикиву русӣ, нашри нави осори дигар ҳамфикрону ҳамасрон ва шогирдони Ибни Сино
 • Таъмини беҳтари мутахассисон бо сарчашмаҳои дасти аввали илмӣ;
 • Бо ин ба роҳ мондани рушди тафаккур ва ҷаҳонбинии илмии ҷавонон, муқобилаи зеҳнӣ бо ифротгароӣ;
Натиҷаҳо:
Аз соли 2006 то имрӯз ҳамагӣ 23 китоб аз осори Абуалӣ Ибни Сино ва 8 ҷилд аз осори дигар мутафаккирон (3 китоби Закариёи Розӣ, 1 китоби Арасту, 2 ҷилди Абурайҳон Берунӣ ва 3 ҷилди Носири Хусрав) тарҷума ва нашр гардидаанд. Дар маҷмӯъ 16 ҷилд ба забони тоҷикӣ ва 15-ҷилд ба русӣ нашр шудааст.  Рӯихати осори нашршудаи Абуалӣ ибни Сино (ва мутафаккирони дигари тоҷик) дар с. 2005-2020 ба ин тариқ аст.
Ба забони тоҷикӣ:
 • Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 1. Душанбе – «Дониш» 2005. 852 с.
 • Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 2. Душанбе – «Дониш» 2005. 852 с.
 • Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 3. Душанбе – «Дониш» 2007. 528 с.
 • Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 4. Душанбе – «Дониш» 2007. 921 с.
 • Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 5. Душанбе – «Дониш» 2009. 657 с.
 • Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 6. Душанбе – «Дониш» 2013. 959 с.
 • Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 12. Қонуни тиб (кит. 1). Душанбе.2010.768 с.
 • Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 13. Қонуни тиб (кит. 2 қисми 1). Душанбе.2012. 639 с.
 • Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 13. Қонуни тиб (кит. 2 қисми 2). Душанбе. 2012. 617 с.
 • Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷилди 14. Қонуни тиб (кит.3 қис.1). Душанбе- 2013. 1078 с.
 • Абуалӣ ибни Сино. Осор. ҷ.14. Қонуни тиб (кит. 3 қисми 2). Душанбе – 2016. 637 с.
 • Абу Али ибни Сино. Осор. Ҷ.15, кит. 4-и «Ал-қонун фит-тиб». Душанбе.2019.
Ба забони русӣ:
 • Абу Али ибн Сина (авиценна). Сочинения. Том 1. Душанбе – «Дониш» 2005. 959 с.
 • Абу Али ибн Сина (авиценна). Сочинения. Том 2. Душанбе – «Дониш» 2005. 841 с.
 • Абу Али ибн Сина (авиценна). Сочинения. Том 3. Душанбе – «Дониш» 2006. 682 с.
 • Абу Али ибн Сина (авиценна). Сочинения. Том 4. Душанбе – «Дониш» 2008. 1002 с.
 • Абу Али ибн Сина (авиценна). Сочинения. Том 5. Душанбе – «Дониш» 2010. 766 с.
 • Абу Али ибн Сина (авиценна). Сочинения. Том 6. Душанбе – «Дониш» 2016. 867 с.
 • Абу Али ибн Сина (Авиценна). Том. 12. Канон врач. науки. Кн.1. Душ-бе.2010. 735 с.
 • Абу Али ибн Сина (Авиценна). Том. 13. Канон врач. науки. Кн. 2. Душанбе..2012. 958 с.
 • Абу Али ибн Сина (Авиценна). Том. 14. Канон врач. науки. Кн. 3. Часть 1.Душанбе – «Дониш» 2014. 1000 с.
 • Авиценна в зеркале искусства. Душанбе – «Дониш» 2013. 119 с.
 • Абу Али ибн Сина. Сочинения. Том 7 (Диалектика, Софистика, Риторика, Поэтика). (Аз «Китобу-ш-Шифо»:  Ҷадал, Суфистоӣ, Хитоба,Шеър). Душанбе. 2019. 
Нашри осори мутафаккирони дигар:
 • Абубакра ар-Рази. «Возражения Галену»(«Аш-шукук-лил-Ҷолинус»). Душанбе. 2016 (русӣ).
 • Абурайҳони Берунӣ. Ас-сайдана фи-т-тиб. Ду ҷилд. Дониш, 2017. ҷ. 502, ҷ. 2 -686 (ба тоҷ.).
 • Закариёи Розӣ «Тибби Фуқаро». Душанбе – «Дониш» 2016. 150 с.(ба тоҷикӣ).
 • Закариёи Розӣ «Тибби мансурӣ» . Душанбе. «Дониш». 2016. 400 с. (тоҷикӣ)
 • Арасту. Хитоба ( Аристотель. Риторика). «Душанбе. «Дониш». 2016 (тоҷикӣ).
 • 29.Носири Хусрави Қубодиёнӣ. Кушоиш ва раҳоиш. Душанбе. 2016 (русӣ).
 • Носири Хусрави Қубодиёнӣ. Хон-ул-ихвон. Душанбе.2017 (ба русӣ).
 • Носири Хусрави Қубодиёнӣ. Ҷомеъ ул-ҳикматайн. Душанбе. 2028.(ба русӣ).
http://www.zoofirma.ru/
casino malaysia