casino malaysia
casino malaysia
Шуъбаи фалсафаи иҷтимоӣ

wrapper

  Дар Шуъба 6 нафар ходимони илмӣ кор мекунанд, ки аз шумораи умумии онҳо 4 докторҳои илм ва 2 номзадҳои илм аз рӯи ихтисос мебошанд. Дар даврони Шӯравӣ Шуъба аз рӯи чунин самтҳо таҳқиқот мебурд: асосноккунии назарияи рушди роҳи ғайрисармоядории ҷомеаи тоҷик, ташаккул ва татбиқи муносибатҳои нави ҷамъиятии сохти сотсиалистӣ, таносуби ҳастии ҷамъиятӣ ва шуури ҷамъиятӣ, қонунҳои рушди таърихӣ ва фаъолияти бошууронаи инсон, заминаи коҳиш додани фарқияти меҳнати ҷисмонию фикрӣ ва ғ.
  Соли 1975 дар Шуъба таҳқиқот аз рӯи мавзӯи «Принсипҳои методологии шуури таърихӣ ва шаклҳои асосии он» ва соли 1981 дар мавзӯи «Қонуниятхои рушди таркиби иҷтимоии синфи коргари Тоҷикистон» бурда мешуд. Истиқлолияти давлатӣ боиси тағйироти мавзӯҳои таҳқиқотӣ гардид. Акнун дар мадди аввал масъалаҳои назария миллат ва муносибатҳои  иҷтимоӣ дар ҷомеаи тоҷикистонӣ меистанд. Вобаста ба ин, мавзӯи «Ҳолат ва сохторёбии муносибатҳои нави ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки дар солҳои 2016-2020 аз ҷониби ходимони илмии Шуъба коркард шуд, хело ҷолиб мебошад. Натиҷаҳои пажӯҳиши ин масъала собит намуд, ки сохторёбии муносибатҳои нави ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити истиқлолиятӣ давлатӣ ба вуқӯъ пайваст, ки он аз моҳият ва мазмуни фаъолияти сохторҳои сиёсии давлат вобастагии амиқ дорад.
  Таъсири равандҳои иҷтимоӣ низ дар қатори равандҳои сиёсӣ ба ташаккулёбӣ ва сохторёбии муносибатҳои нави ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бараъло мушоҳида мегардад. Равандҳои иҷтимоӣ, ки дар шароити муносибатҳои бозаргонӣ дар Тоҷикистон ташаккул ёфтаанд, мазмуну моҳияти хоси худро дошта, дар ба вуҷуд омадани қишрҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи суннатӣ ва муносибатҳои байни онҳо нақши боризеро доро мебошанд. Бешубҳа, таъсири равандҳои иҷтимоӣ  ва сиёсӣ ба сохторёбии муносибатҳои нави ҷамъиятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соддаю осон набуда, мухолифат ва мушкилотҳои зиёдеро дар худ дорад.
  Мавзӯи нави таҳқиқотии Шуъба дар давраи солҳои 2020-2025 «Сармояи иҷтимоӣ ва аҳамияти он дар бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» муайян ва тасдиқ гардидааст.
  Роҳбарии Шуъба ба ӯҳдаи доктори  илмҳои фалсафи, профессор Саидов Абдулманон Саторович вогузор карда шудааст.   

Ҳайати кормандони Шуъба:

Мудири Шуъбаи сиёсатшиносӣ

Ном насаб ва номи падар:  Саидов Абдулманон Саторович

Вазифа: И.в. Мудири шуъба

Дараҷа ва унвони илмӣ: Доктори  илмҳои  фалсафа, профессор

Кор ва собиқаи фаъолият                   

Солҳои корӣ

Ҷои кор

Солҳои 1974-1979

Донишҷӯи факултети филологияи рус, Донищгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И. Ленин

Солҳои 1979-1981

 Муаллими кафедраи фалсафаи Донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи М. Турсунзода

Солҳои 1981- 2016

 Муаллим, муаллими калон, дотсент, мудири кафедра, проректори Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Солҳои 2016 то ҳоло

Мудири Шуъбаи фалсафаи иҷтимоӣ

Рисолаи номзадӣ: «Философско-методологический анализ национального образа жизни» (Ҷумҳурии Белорус, ш. Минск, 1989)
Рисолаи докторӣ: «Нация как субъект социального действия: философско-методологический анализ» (Ҷумҳурии Белорус, ш. Минск, 2000)
 Монографияҳои илмӣ: «Национальный образ жизни и традиционное общество». - Душанбе, 1989. - 132 с.; «Нация как субъект социального действия». - Минск, 1999. – 247с.; «Национальная синергия и переходный период». - Душанбе, 2005. - 196с.; «Социальный капитал: философский анализ». - Душанбе, 2020. - 209с.
Китобҳои дарсӣ: «Асосҳои фалсафа». – Душанбе, 2009. – 344с.; «Таърихи халқи тоҷик». – Душанбе, 2010. – 310с.; «Политология. Учебник для студентов медицинских вузов». – Душанбе, 2011. - 197с.; «Культурология. Учебное пособие для студентов медицинских учебных заведений».    – Душанбе, 2011. - 166с.; «Педагогика и психология для студентов медицинских вузов». – Душанбе, 2012. – 166с.» «Фарҳангшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни макотиби тиббӣ». – Душанбе, 2012. - 170с.; «Социальная философия. Учебник для студентов медицинских вузов». – Душанбе, 2014. – 185с.; «Сиёсатшиносӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни макотиби тиббӣ». – Душанбе, 2016. – 186с.
Саидов А.С. зиёда аз 200 мақолаҳои илмӣ дар маҷалллаҳои ватанию хориҷӣ нашр намудааст.
Муҳимтарин дастовардҳои илмӣ ва ихтироъ:
 Аввалин бор дар илмҳои ҷомеашиносӣ, бахусус дар фалсафаи иҷтимоӣ, усули илмии синергетикиро дар таҳлили равандҳои иҷтимоӣ ва миллӣ бомуваффақият истифода бурда, мактаби илмии худро дар ин самт дар Тоҷикистон ба вуҷуд овардааст. Дар илми фалсафа категорияҳи «амали иҷтимоии миллӣ» ва «синергияи миллӣ»-ро ворид намудааст.
Таҳти роҳбарии  Саидов А.С. унвонҷуён 2 рисолаи докторӣ ва 23 рисолаи номзадӣ ҳимоя намуданд.
 

Ном насаб: Муминов Аҳмад Исматович

Вазифа: Сарходими илмӣ

Дараҷа ва унвони илмӣ: Доктори илмҳои фалсафа, дотсент

Дастовардҳои муҳими илмӣ ва қасбӣ: Муаллифи 3 монографияи илмӣ, 3 воситаи таълимиӣ ва зиёда 100 мақолаҳои илмӣ мебошад

 

Ному насаб: Азимова Момокиз Мировна

Вазифа:  ходими пешбари илмӣ

Дараҷа ва унвони илмӣ: номзади илмҳои фалсафа, дотсент

Дастовардҳои муҳими  илмӣ ва касбӣ: Дифои рисолаи номзадӣ дар мавзӯи: «Национальное действие в условиях социальной трансформаци и экстремальной ситуации» дар соли 2011. Муаллифи 1 монографияи илмӣ ва зиёда аз 50 мақолаҳои илмии нашршуда дар маҷалааҳои ватанию хориҷӣ мебошад. Айни ҳол ӯ рисолаи доктории худро таҳти унвони: «Типология национального действия: социально-философский анализ» ба анҷом расонида, барои муҳокима пешниҳод намудааст.

 

 

Ному насаб: Орифҷонова Назира Раҳматҷоновна

Вазифа:  Ходими калони илмии

Дараҷа ва унвони илмӣ: номзадии илмҳои фалсафа

Дастовардҳои муҳими  илмӣ ва касбӣ:  Факултети таърихи филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии педагогии  ш. Душанбе  соли  1978 хатм намудам. Рисолаи номзадиро дар мавзӯи «Национальная идея таджикского народа как предмет социально-философского анализа»” дар Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи  А.М. Баҳоваддинови АМИТ дифоъ намудам. 

Муаллифи муаллифи зиёда аз 20 мақолаҳои илмии нашршуда ва 7 китобу мавоҳои дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои олии таълимӣ мебошад. 

 

Манбаъҳои муфид

      
http://www.zoofirma.ru/
casino malaysia